Hlavní stránka    Kontakty    Členství    Rekondiční pobyty    Kluby    Výroční zprávy    Aktuality    Fotogalerie    Sponzoři    Odkazy

Rekondiční pobyty

Spolek ZNOVU S NÁMI, z. s., pořádá pro své členy každoročně 14ti denní rekondiční pobyty (termíny pobytů viz Přihláška na rekondiční pobyt, aktuální informace viz Aktuality).

Pobyty vede zdravotnický tým tvořený lékařem, klinickým logopedem, psychologem, fyzioterapeuty, masérem a příp. ergoterapeutem. O pobytech je vedena dokumentace. Rekondiční pobyty se řídí závaznými pravidly.

Náplní rekondičních pobytů je denní individuální i skupinová logopedická a psychologická terapie, kineziologický rozbor a na jeho základě léčebná tělesná výchova (LTV) využívající moderních reflexních, facilitačních a relaxačních metod a technik, doplněná o nácvik v aktivitách všedního dne (activities daily living – ADL).

Je zajištěna celodenní zdravotní péče. Součástí pobytů je cílená ergoterapie, ukázky a využití protetických a ortopedických pomůcek a sociální poradenství. Samozřejmostí jsou společenské programy a fakultativní výlety.

Zdravotně postižené účastníky rekondice může doprovázet další osoba, např. rodinný příslušník. Doprovody jsou v mnoha případech nutné proto, že klient není soběstačný. Předpokladem je, že doprovázející osoba po celou dobu pobytu spolupracuje s ošetřujícím personálem.

Pobyty jsou od roku 2015 pořádány v Chatě Jedlová, Deštné v Orlických horách 270, 517 91, tel./fax 494 663 294, mobil: 777 575 557; e-mail: info@chatajedlova.

Chata s bezbariérovým přístupem nabízí ubytování ve dvou a třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením.

Důležitost těchto pobytů není třeba zdůrazňovat. Pacienti jsou po propuštění do domácí péče v podstatě odkázáni sami na sebe a svou rodinu. Rekondiční pobyty, klubová činnost, seznamování se s problematikou doprovodných osob a jejich zácvik, to vše pod odborným vedením, má nezastupitelnou roli při zařazování takto postižených osob do běžného života.