Hlavní stránka    Kontakty    Členství    Rekondiční pobyty    Kluby    Výroční zprávy    Aktuality    Fotogalerie    Odkazy

Spolek ZNOVU S NÁMI, z. s., (dále jen Spolek) je nestátním, neziskovým subjektem s celorepublikovou působností zaregistrovaným Ministerstvem vnitra České republiky dne 28. září 1999. Do 11. září 2016 působil pod názvem Občanské sdružení ZÁŘE.

Legislativně je jeho činnost upravena stanovami, organizace a provoz rekondičních pobytů pak závaznými pravidly a denními programy.

Svou aktivní pozornost zaměřil Spolek na komplexní rehabilitaci osob s poruchami hybnosti a komunikace s různou etiologií těchto poruch. Tak se rozšířila péče o pacienty nejen po cévních mozkových příhodách, ale i o nemocné po neurochirurgických zákrocích, stavy po úrazech, jiná interní a neurologická onemocnění vedoucí k následným poruchám pohybu a dorozumívání, encefalopatiím a neuropatiím metabolického nebo nádorového původu. Tím se významně zvětšuje prostor pro ty nemocné, kteří neměli ve většině případů možnost účastnit se rekondičních pobytů, protože byli tzv. nezařaditelní.

Spolek informuje laickou i odbornou veřejnost o svých aktivitách, zkušenostech z rekondičních pobytů a o potřebách svých klientů. Sdružuje kolem sebe nejen postižené osoby, ale i ty, které mají zájem se na spolupráci podílet. Vyměňuje si zkušenosti s jinými občanskými sdruženími zdravotně postižených občanů a nabízí svou pomoc a spolupráci. Usiluje o získání finančních prostředků pro své členy tak, aby mohlo stále rozšiřovat své aktivity.

Hlavní činností spolku ZNOVU S NÁMI je pořádání rekondičních pobytů pro své členy.

Podpořte naše sdružení nákupem přes GIVT.cz.