OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ZÁŘE

Sdružení osob s poruchami hybnosti

Hlavní stránka    Kontakty    Členství    Rekondiční pobyty    Kluby    Výroční zprávy    Aktuality    Fotogalerie    Sponzoři    Odkazy

Občanské sdružení ZÁŘE (dále jen OS) je nestátním, neziskovým subjektem s celorepublikovou působností zaregistrovaným Ministerstvem vnitra České republiky dne 28. 9. 1999.

Legislativně je jeho činnost upravena stanovami, organizace a provoz rekondičních pobytů pak závaznými pravidly a denními programy.

Svou aktivní pozornost zaměřilo OS na komplexní rehabilitaci osob s poruchami hybnosti a komunikace s různou etiologií těchto poruch. Tak se rozšířila péče o pacienty nejen po cévních mozkových příhodách, ale i o nemocné po neurochirurgických zákrocích, stavy po úrazech, jiná interní a neurologická onemocnění vedoucí k následným poruchám pohybu a dorozumívání, encefalopatiím a neuropatiím metabolického nebo nádorového původu. Tím se významně zvětšuje prostor pro ty nemocné, kteří neměli ve většině případů možnost účastnit se rekondičních pobytů, protože byli tzv. nezařaditelní.

OS informuje laickou i odbornou veřejnost o svých aktivitách, zkušenostech z rekondičních pobytů a o potřebách svých klientů. Sdružuje kolem sebe nejen postižené osoby, ale i ty, které mají zájem se na spolupráci podílet. Vyměňuje si zkušenosti s jinými občanskými sdruženími zdravotně postižených občanů a nabízí svou pomoc a spolupráci. Usiluje o získání finančních prostředků pro své členy tak, aby mohlo stále rozšiřovat své aktivity.

Hlavní činností Občanského sdružení ZÁŘE je pořádání rekondičních pobytů pro své členy.

Podpořte naše sdružení nákupem přes GIVT.cz.